Chín xu hướng mới trong “sinh hoạt tri thức” ở Việt Nam

1. Tri thức phá giá (trong các hội chợ sách)

2. Tri thức vỉa hè (qua việc để sách trong sọt, gánh đi rong, diễn trò để quảng bá)

3. Tri thức đường phố (qua việc trà đá hóa triết học và khoa học chính trị)

4. Tri thức cảnh (qua việc chụp ảnh khoe sách)

5. Tri thức tăng trọng (qua việc khoe đã đọc hàng chục đầu sách mỗi tháng, hoặc 5000 đầu sách trong đời)

6. Tri thức xiếc (qua việc không đọc nghiên cứu hoặc tác phẩm, chỉ đọc review ngắn để lấy chữ ra khoe mẽ)

7. Tri thức nhuộm (nơi những người đọc sách vì màu cờ, và che mắt bằng cờ khi đọc sách)

8. Tri thức chọi (nơi những người học chỉ để đi thi)

9. Tri thức sàn (qua việc lên mạng cắn chữ rồi lắc để thành public figure, quyết giành nhiều Like, mở rộng địa bàn ảnh hưởng cho phe cánh chính trị)


About


'Chín xu hướng mới trong “sinh hoạt tri thức” ở Việt Nam' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.