Phong trào

0

Cuộc tranh chấp quanh luật Trung lập Internet (Net Neutrality): khi đồng tiền kiểm soát Internet

Các cư dân mạng Việt Nam có khuynh hướng cho rằng ở Mỹ, Internet hoàn toàn không bị kiểm soát, vì không bị chính quyền kiểm duyệt và theo dõi. Đây là một ấn tượng sai. Trong thực tế, thông qua chương trình PRISM, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ có quyền…

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.