Daily Archives: May 21, 2017

0

KIỂM DUYỆT CHÍNH TRỊ VÀ SỐ PHẬN TUẦN BÁO “VĂN” (1957-58), ĐỨA CON ĐẦU LÒNG CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Không ít bạn đọc ngày nay vẫn tưởng rằng tuần báo VĂN NGHỆ hiện nay là tờ báo đầu tiên duy nhất của Hội Nhà Văn Việt Nam. Thật ra, VĂN NGHỆ hiện nay là kế tục tờ báo thứ hai của Hội – tờ VĂN HỌC, ra số đầu vào 25.5.1958, đến năm 1963…

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.